DISCLAIMER


1/ Het onderstaande is van toepassing op www.m-xposure.com en www.m-xposure.nl. Door M-XPOSURE te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
2/ Alle rechten voor teksten, foto's e.d. liggen bij de uitgever van deze site, tenzij anders aangegeven. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten, foto's, reportages... is enkel toegelaten mits voorafgaandelijke toestemming.
3/ Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, nu of in de toekomst, door onjuiste of gedateerde informatie op de site. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor schade door gebruik of door onbereikbaarheid van de site.
4/ U zal de uitgever, diens medewerkers, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina.
5/ De uitgever mag de site wijzingen of sluiten op ieder door hem gewenst moment, zonder voorafgaande verwittiging.
6/ Deze website kan gebruik maken van cookies voor het vastleggen van uw surfgedrag op deze website. Via de privacy instellingen rechtsonderin kunt u uw voorkeuren vastleggen.